Agenda

Shop

Contact

Bekvegter

Slamp Poetry / Spoken Word

Vaak draait een biografie uit op een opsomming van behaalde poëzieprijzen.

 

Het gaat echter om de inhoud. Daarom probeer ik teksten te schrijven over de voor mij relevante onderwerpen zoals politiek, de arbeidersklasse, sociale ongelijkheid,…, kortom over de uitwassen van onze gezellige samenleving.

 

Ik heb niks met klassieke poëzie, maar ben sterk beïnvloed door de Franse rap waarin ik me 20 jaar heb verdiept. En toen ik in 2012 Slam Poetry leerde kennen, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Slam bleek het ideale medium om de liefde voor taal te combineren met de dorst naar poëtisch gekaderde straatwijsheden en de honger naar oprecht geëngageerde thematiek. Ik slam niet om mijn naam op affiches te zien prijken, ik slam om mensen iets te vertellen. Over vergeten geschiedenis en onbezongen helden, over ergernis en tristesse (droefheid).

 

Foto door: Ali Selvi

"De wereld heeft mij zo klein gekregen dat ik in mijn pen kroop"

Terug naar overzicht